KONKURS! Supernowa Co nowego Autorzy Książki Wydawnictwo Teksty Bannery


Stanisław Bereś

STANISŁAW BEREŚ (ur. 1950); historyk lit., krytyk, eseista, poeta, tłumacz. Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; wykładał również w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (do 1987); w latach 1987-93 na Uniwersytecie Charles de Gaulle`a w Lille (Francja). Od 1996 redaktor "Telewizyjnych Wiadomości Literackich" (TVP 2, TV Polonia) oraz w latach 1997-98 magazynu kulturalnego "Latarnik" (TV Polonia); członek jury Nagrody Literackiej Nike (1996-2004). Opublikował ok. 350 tekstów na łamach najważniejszych czasopism krajowych, emigracyjnych i zagranicznych.

Wydał drukiem następujące książki:
Wybór niezobowiązujący (Kraków 1983);
Lem (ber Lem. Gespr(che (Insel Verlag, Frankfurt am Main 1986);
Rozmowy ze Stanisławem Lemem (Kraków 1987);
Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim (pod pseud. Stanisław Nowicki; "Aneks", Londyn 1987; "Przedświt", Warszawa 1987; Oficyna Literacka, Warszawa 1990; przekł franc. Un demi-siecle de purgatoire, "Noir sur Blanc", Paryż 1993);
Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów (Warszawa 1991);
Już tylko sen ("Aneks", Londyn 1990);
Historia nie byle jaka o dziejach dzielnego Chluptaka ("Aneks", Londyn 1991; utwór dla dzieci);
Poetes de l`Apocalypse. Anthologie de po(sie en polonais, h(breu et yiddish (1939 - 1945) (PUL, Lille 1991; wraz z D. Beauvois, J.M. Delmaire, M. Laurent);
Tadeusz Gajcy: Wybór poezji. Misterium niedzielne (wstęp, opracowanie, noty; "Ossolineum", Biblioteka Narodowa", Kraków 1992);
La Nouvelle Vague Polonaise. Anthologie des oeuvres poetiques (Centre d`Etudes de la Culture Polonaise, Lille 1992);
Uwięziony w śmierci. O twórczości Tadeusza Gajcego (PEN, Warszawa 1992);
Rozdarta kurtyna. Rozważania nie tylko o teatrze ("Aneks", Londyn 1993; wraz z Kazimierzem Braunem);
Słownik dzieł i tematów literatury francuskiej (Wrocław 1995; tłum. wraz z M. Laurent);
Andrzej Jochelson, Kronika. Semipałatyńsk-Wrocław ("Wirydarz", oprac.,wstęp), Historia literatury polskiej w rozmowach. XX-XXI. T. 1 (Warszawa 2002);
Tako rzecze... Lem (Kraków 2002);
Szuflada z Atlantydy. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. (Wrocław 2002).

W druku; Salon III Rzeczpospolitej czyli spotkania w salonie prof. Dudka (Wrocław 2005);
Historia i fantastyka. Rozmowy Stanisława Beresia z Andrzejeem Sapkowskim (Warszawa 2005);
Stanisław Kowalczyk: Kradzieże brylantów (wstęp, wybór, opracowanie, posłowie; Wrocław 2005).

superNOWA wydała:

Historia i fantastyka
porównywarka telefonów komórkowych gsm